Mặc định ngôn ngữ Tiếng Việt với WordPress

Có rất nhiều lý do khiến chúng ta sử dụng WordPress Tiếng việt mặc định. WP cho người không rành tiếng anh, khách hàng muốn sử dụng tiếng việt …. - WordPress in Your Language (Vietnamese) Và với cộng đồng WP hùng mạnh, hầu như đã hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ và trong đó có cả tiếng việt. Để xem thông tin và tải bản phát hành tiếng việt bạn vào trang sau: vi.wordpress.org . Sau khi tải bạn tiến hành cài đặt như bình thường (có thể đọc tại đây). Bạn có thể tùy chỉnh ngôn ngữ theo ý muốn. Tập tin ngôn ngữ mặc định lang.mo tại wp-content/languages. Nếu blog của bạn đang là tiếng anh, bạn cần tải tập tin ngôn ngữ rồi chép vào theo đường dẫn trên. Bạn cần tạo thư mục languages. **(Có thể tải về tại đây). Sau khi unzip và chép vào **wp-content/ bạn mở wp-config.php cấu hình lại ngôn ngữ bằng cách thêm define:

define ('WPLANG', 'vi');