Tìm hiểu về cấu trúc giao diện trong wordpress

WordPress Template Hierarchy hay có thể hiểu là cấu trúc cấp bậc giao diện của WP cho  phép chúng ta viết theme theo đúng chuẩn và sử dụng chúng như khuôn mẫu cho các phiên bản WP.

Giới thiệu:

Vì sao chúng ta cần hiểu rõ về cấu trúc giao diện?

Sử dụng cấu trúc theo Conditional Tags

WP cung cấp nhiều cách để gọi dữ liệu, vì vậy khi viết theme chúng ta cần sử dụng conditional tag trong cấu trúc theme để xuất dữ liệu theo yêu cầu.

Template File Hierarchy

WP có các câu lệnh truy vấn dữ liệu quy định loại trang nào sẽ hiển thị dữ liệu được yêu cầu (ví dụ trang tìm kiếm, danh mục, ngày tháng …)

Khi được yêu cầu, WP sẽ tìm đến các file đúng chuẩn để quy định cách xuất dữ liệu và những dữ liệu gì được xuất hiện, việc này phụ thuộc vào tùy từng theme và được bỏ qua nếu không có.

Lấy ví dụ, khi truy vấn đến một website sử dụng WP thì file index.php trong theme sẽ được gọi. Và nếu không có WP sẽ bỏ qua và tìm tiếp đến file được quy định là home.php

Template_Hierarchy

Để hiểu hơn chúng ta cùng đi vào những yêu cầu cụ thể

Website của tôi có nhiều category và tôi muốn các category cụ thể được quy định giao diện khác nhau (ví dụ category: Xã hội, Công nghệ, Nghệ thuật, Du lịch …  Yêu cầu được đặt ra là các danh mục trên có nội dung khác nhau nên cần có giao diện người dùng khác nhau. Và khi dựa vào cấu trúc chuẩn tôi cần xác định định được:

Khi thiết kế giao diện theo chuẩn và có giao diện theo yêu cầu thì chúng ta cần đặt tên file như sau (id/slug):

Và việc còn lại là tùy biến giao diện theo yêu cầu trên từng file riêng biệt mà không ảnh hưởng đến những category khác.

 Danh sách Template Hierarchy theo chuẩn

Trang chủ:

Trang chủ tùy chỉnh (theo page):

Trang đơn:

Trang (page):

Category:

Tag:

Taxonomies:

Post Types:

Author:

Date:

Search:

404 Not Found:

Attachment:

Đọc thêm tại codex page: http://codex.wordpress.org/Template_Hierarchy