Tìm ID của Category, Post, Page wordpress

Trong một vài trường hợp bạn cần ID của Category để loại trừ khỏi index, hay thêm vào Feature chẳng hạn. Tuy nhiên đường link chỉ hiển thị tên category chứ không hiển thị mã ID. Dưới đây Visaonho sẽ hướng dẫn các bạn tìm ID của Category.

Trong giao diện admin, trỏ chuột vào Post, chọn Categories

find category id

Trong giao diện quản lý Categories click vào Edit, hoặc copy đường link dán vào trình duyệt hay notepad
find_category_id_2.png

Các bạn để ý phần khoanh tròn, trong ví dụ này là tag_ID=7, thì category này có ID = 7

find_category_id_3.png

Cách đơn giản hơn các bạn di chuột vào category, đường link sẽ hiển thị ở dưới.

find_category_id_4.png

Để tìm ID của Post, page hay tag thì các bạn làm tương tự, nếu có thắc mắc thì nhớ để lại comment bên dưới nhé.
( Nguồn: http://visaonho.com)